Informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim na rok szkolny 2018/2019.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi rekrutacji do
Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Głogowie Małopolskim
na rok szkolny 2018/2019

Zasady przyjęć dzieci  ikona-word2010  pdf
Z obwodu szkoły    

Zgłoszenie

   pdf
Wcześniejsze przyjęcie dziecka    pdf
Spoza obwodu    

Wniosek

   pdf

Wcześniejsze przyjęcie dziecka

   pdf

Oświadczenie

   pdf

 

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2018 r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci 7-letnie, natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2018 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, co dyrektor przedszkola potwierdza w oświadczeniu składanym wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

ZAPISY DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie lub w sekretariacie szkoły i złożycie go w sekretariacie.
Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.
Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie od 3 kwietnia do 4 maja 2018r.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Obwód szkoły podstawowej obejmuje: miasto Głogów Małopolski oraz miejscowości Wola Cicha i Zabajka.

ZAPISY DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie szkoły w terminie od 3 kwietnia do 4 maja 2018 r. do godz. 15.00.
Przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji.
W przypadku dysponowania przez szkołę podstawową wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły kandydaci wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim.
Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły.

Nr

Kryterium

Liczba punktów

1

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

100 pkt

2

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

70 pkt

3

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

50 pkt

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21 maja 2018 r. po godz. 12:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie od 22 maja do 4 czerwca 2018r. do godz. 15:00.
W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do szkoły, należy, wypełnić ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.
Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko spoza obwodu z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach.

PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE:

1. W przypadku załączania do WNIOSKU stosownych oświadczeń, każde z nich musi zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniach dołączanych do WNIOSKU, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.
3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

WAŻNE TERMINY!

W oparciu o Zarządzenie Burmistrza Głogowa Małopolskiego nr 0050.6.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Etap rekrutacji

Termin

Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 kwietnia  2018 r. do 4 maja 2018 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

21 maja 2018 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22 maja 2018 r.

do 4 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6 czerwca 2018 r.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Postępowanie uzupełniające
prowadzone w przypadku dysponowania wolnymi miejscami

w szkole podstawowej

1

złożenie wniosku o przyjecie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11 czerwca 2018 r.

2

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 czerwca 2018 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 19 czerwca 2018r. do

22 czerwca 2018 r.

4

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24 sierpnia 2018 r.

 

facebook biblioteka

Dziennik

for-fb-synergia-logo kopiowanie

 

Programy

eu flag-erasmus vect pos kopiowanie

alardlabio-778x300

 logo szkola z klasa poziome transparent
eduscience


swiss contribution


przechwytywanie

Polecane strony

bip1

 

 um

mgdk

baner zg

 

 

 men

oke

 cke

 kuratorium

 wyszynski

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj165
mod_vvisit_counterWczoraj1106
mod_vvisit_counterTen miesiąc10448
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc17214

Aktualnie: gości 107 połączonych
Twoje IP: 3.236.142.143
 , 
Dzisaj jest: 22 Cze, 2024