Regulamin udziału uczniów w projekcie
Training for LIFE – Leadership Initiative For Europe

Załączniki

Regulamin udziału uczniów w projekcie

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przyjęcie ucznia

Zgoda na wyjazd

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Projekt realizują uczniowie gimnazjum w Zespole Szkół w Głogowie Młp. w okresie od września 2013 r. do lipca 2015 r.
2. Uczniowie klas I, II i III z rozszerzonym programem języka angielskiego realizują projekt na lekcjach języka angielskiego oraz informatyki, częściowo także na innych przedmiotach
w zależności od bieżących potrzeb. Pozostali uczniowie mogą dobrowolnie włączać się
w realizację projektu poprzez przynależność do Klubu Inicjatyw Comeniusa CLIP, którego spotkania organizowane są w formie zajęć pozalekcyjnych.
3. W ramach realizacji projektu przewiduje się wyjazdy do szkół partnerskich oraz wizytę partnerów zagranicznych w ZS w Głogowie Młp.
4. Zakwaterowanie uczniów odbywa się u rodzin lub w hotelu.
5. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę i obejmują zakup biletów lotniczych/autokarowych, bilety wstępu, wycieczki, wyżywienie, ewentualne koszty zakwaterowania w hotelu (w przypadku braku możliwości goszczenia przez partnerów zagranicznych). Uczeń może jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki, w kwocie określonej każdorazowo przez koordynatora i podanej do wiadomości przed wyjazdem.
6. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawuje nauczyciel wskazany przez Dyrekcję szkoły, uczestniczący w realizacji projektu.

REKRUTACJA NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

1. Przy kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne uwzględniane będą następujące kryteria:
a. aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z realizacją projektu (udział w zajęciach, konkursach, uroczystościach, zaangażowanie w prace związane z wizytą szkół partnerskich w maju 2014 r.)
b. zaangażowanie w działalność Klubu Inicjatyw Comeniusa CLIP
c. osiąganie dobrych wyników z języka angielskiego (wymagana ocena klasyfikacyjna co najmniej dobry)
d. co najmniej dobra ocena klasyfikacyjna z zachowania i wysoka kultura osobista.
e. deklaracja przyjęcia ucznia zza granicy (w przypadku braku takiej możliwości znalezienie zastępstwa) złożona przez rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnej.
2. Rekrutacji uczniów biorących udział w wyjeździe dokona zespół składający się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora projektu oraz nauczyciela uczestniczącego w realizacji projektu.
3. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu wg określonych powyżej kryteriów, zespół rekrutacyjny może ustalić odrębne kryteria.
4. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji.
5. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu.

ZASADY WYJAZDU ZAGRANICZNEGO


1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe zagranicznym wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów, którzy również wyrażą zgodę na publikowanie wizerunku oraz danych osobowych ucznia.
2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna, karta ECUZ, ksero dowodu osobistego obojga rodziców, ksero paszportu, itp.) oraz pisemnie potwierdzić zapoznanie się z regulaminem wyjazdu.
3. Każdorazowo przed wyjazdem organizowane będzie spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem uczniów za granicą.
4. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za punktualny dowóz ucznia na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu oraz odbiór w dniu powrotu.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH ZAGRANICZNYCH

1. Opiekę nad młodzieżą sprawuje koordynator i nauczyciel uczestniczący w wyjeździe,
a podczas pobytu u rodzin uczniów ze szkół partnerskich, rodzice wyznaczeni do opieki przez szkołę goszczącą.
2. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (dokumenty, odpowiedni ubiór, itp.)
3. Uczestnik wyjazdu jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń koordynatora i opiekuna.
4. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych, regulaminów obowiązujących w miejscach realizacji wycieczki (m.in. przeciwpożarowych, BHP, kodeksu ruchu drogowego, ciszy nocnej, itp.)
5. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły
i kraju, nie narażać godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
7. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje zakaz:
- samodzielnego oddalania się od grupy,
- spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych,
- palenia papierosów,
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze i przedmioty wartościowe.
9. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/opiekunowie prawni.
10. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zaistnienia niezależnych od niego nieprzewidzianych okoliczności.
2. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius".

Koordynator projektu – Sabina Malik

 

facebook biblioteka

Dziennik

for-fb-synergia-logo kopiowanie

 

Programy

eu flag-erasmus vect pos kopiowanie

alardlabio-778x300

 logo szkola z klasa poziome transparent
eduscience


swiss contribution


przechwytywanie

Polecane strony

bip1

 

 um

mgdk

baner zg

 

 

 men

oke

 cke

 kuratorium

 wyszynski

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj55
mod_vvisit_counterWczoraj300
mod_vvisit_counterTen miesiąc6975
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc7521

Aktualnie: gości 18 połączonych
Twoje IP: 3.233.242.67
 , 
Dzisaj jest: 23 Kwi, 2024