ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn.

remont cokołu budynku B Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na remont cokołu budynku B SP w Głogowie Młp.”

Załączniki >>

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót będący załącznikiem Nr 4 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena, kryterium wagowe: 95%

gwarancja, kryterium wagowe:

-        36 miesięcy                       5%

-        24 miesięcy                       3%

-        12 miesięcy                       0%

 1. Wykonawcy składając ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

-        Formularz ofertowy.

-        Oświadczenie o posiadaniu zdolności do realizacji zamówienia.

-        Kosztorys ofertowy z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, na kwotę zgodną z ceną oferty. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a konieczne wg Wykonawcy do prawidłowego wykonania zamówienia, należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto roboty budowlanej będącej

przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena oferty jest ceną

kosztorysową.

 1. Cena podana przez Wykonawcę za świadczone roboty budowlane obowiązuje przez cały kres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.07.2019 r. do godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego 36-060 Głogów Małopolski ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w pokoju nr 2 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami w pkt. 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może także wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pisemnie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 09.07.2019 r. o godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego: 36-060 Głogów Małopolski ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Bożena Łyczko tel. 17 7897304. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań celem wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia. Zapytania można składać pocztą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem (178517227). Odpowiedzi na pytania Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.zs.glogow-mlp.pl w zakładce bip.

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu jest zobowiązany do podpisania umowy.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 23 sierpnia 2019 r.

 1. Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące

………………………………………………

data i podpis

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór oświadczenia
 3. Wzór umowy
 4. Przedmiar robót
 

facebook biblioteka

Dziennik

for-fb-synergia-logo kopiowanie

 

Programy

eu flag-erasmus vect pos kopiowanie

alardlabio-778x300

 logo szkola z klasa poziome transparent
eduscience


swiss contribution


przechwytywanie

Polecane strony

bip1

 

 um

mgdk

baner zg

 

 

 men

oke

 cke

 kuratorium

 wyszynski

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj390
mod_vvisit_counterWczoraj256
mod_vvisit_counterTen miesiąc390
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc13816

Aktualnie: gości 30, 
botów 3 połączonych
Twoje IP: 3.226.122.122
 , 
Dzisaj jest: 01 Kwi, 2023