Działalność Klubu Ekologicznego LOP w Zespole Szkół w Głogowie Młp., który powstał w 1995 roku, prowadzimy pod hasłem „Ekologiczny biznes w Głogowie Młp – uczy, bawi i wychowuje".

Celami tego wieloletniego projektu są:
1. Edukacja ekologicznego i pro środowiskowego zachowania.
2. Przygotowanie młodego pokolenia do życia w zgodzie z naturą, z uwzględnieniem potrzeb człowieka jak i naturalnego środowiska.
3. Ukierunkowanie młodzieży szkolnej na zachowanie bioróżnorodności ekosystemów w okolicy miejsca zamieszkania.
4. Zwrócenie uwagi na możliwości rozwiązania trudnego problemu recyklingu, którym zajmuje się wiele instytucji i organizacji w Polsce.
5. Szukanie dobrych rozwiązań zapewniających zrównoważony rozwój społeczeństwa.


Zadania:
1. Prowadzenie całorocznej akcji – konkursu „Wiecznie Zielone Drzewo" mającej na celu zbieranie surowców wtórnych: makulatury, aluminium, baterii i plastikowych zakrętek.
2. Hodowla dżdżownicy kompostowej Eisenia fetida pod kierunkiem prof. Joanny Kosteckiej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, celem zagospodarowania sporej części odpadków organicznych z terenu otoczenia szkoły, w tym szkolnego ogrodu „Niezapominajka".
3. Uprawa roślin doniczkowych na bazie wermikompostu, w celu ukwiecenia pracowni i korytarzy szkolnych.
4. Sprzedaż roślin i surowców podczas spotkań z rodzicami, w celu uzyskania funduszy na organizowanie konkursów ekologicznych, zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do szkolnego ogrodu.
5. Organizowanie konkursów plastycznych, opisowych i konkursów wiedzy.
6. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez koordynowanie akcji „Owoce w szkole" przez p. Agnieszkę Janik.
7. Wyjazdy edukacyjne: rowerowe, autokarowe do miejsc związanych z recyklingiem i ochroną środowiska.
8. Spotkania z naukowcami, którzy badają życie organizmów w ich naturalnym otoczeniu i dzielą się z nami swoją wiedzą
9. Prowadzenie Szkolnego Ogrodu „Niezapominajka", który został otwarty w 2005 roku.
10. Współpraca z Stowarzyszeniem „Ekoskop" oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w zakresie promowania bioróżnorodności wśród uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły".

 

Istotnym elementem działania Klubu Ekologicznego LOP jest wieloletnia współpraca nauczycieli uczących w klasach I-III szkoły podstawowej p. Agnieszki Janik, p. Beaty Lenart oraz w klasach IV-VI p. Barbary Markiewicz, p. Lidii Nowosiadły, p. Anny Borowiec z nauczycielem biologii w gimnazjum p. Marią Woźniak. Bardzo ważne jest, aby edukację ekologiczną „zaszczepiać" już w bardzo młodych umysłach. I to zadanie udaje nam się realizować z dużym powodzeniem.
Osiągamy sukcesy:
Rok szkolny 1999/2000
10 grudnia 1999

I miejsce dla najlepiej pracującego szkolnego koła LOP w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP w Rzeszowie.

Rok szkolny 2000/2001

13-14 października 2000 - zajęcie I miejsca w sesji posterowej podczas IV Krajowej Konferencji „Ekologiczne i gospodarcze znaczenie dżdżownic".
8 listopada 2000 - I miejsce dla najlepiej pracującego szkolnego koła LOP w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP w Rzeszowie.
6 grudnia 2000 - zajęcie I miejsca w konkursie „Ekologiczna Szkoła" zorganizowanym przez związek Komunalny „Wisłok", otrzymanie nagrody pieniężnej w wys. 900 zł.
11 czerwca 2001 roku przyznanie p. Marii Woźniak Nagrody Rajskiego Jabłuszka przez miesięcznik „Ekoświat".

Rok szkolny 2001/2002

6 grudnia 2001 - zajęcie V miejsca w konkursie „Ekologiczna Szkoła" zorganizowanym przez związek Komunalny „Wisłok", otrzymanie nagrody pieniężnej w wys. 800 zł.
7 grudnia 2001 - otrzymanie wyróżnienia za rozwiązanie „Ekologiczny biznes w Głogowie Małopolskim – uczy, bawi i wychowuje" w międzynarodowym IV konkursie "EKO 2001" zorganizowanym prze polskie, czeskie i słowackie organizacje techniczne dla zespołu p. Maria Woźniak i p. Agnieszka Janik.
Czerwiec 2002 roku - otrzymanie wyróżnienia za projekt edukacji ekologicznej „Ekologiczny biznes w Głogowie Małopolskim – uczy, bawi i wychowuje" w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz redakcję miesięcznika „Aura" dla zespołu p. Maria Woźniak i p. Agnieszka Janik .

Rok szkolny 2002/2003

12 października 2002 - I miejsce dla najlepiej pracującego szkolnego koła LOP w konkursie społeczno-użytecznym zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP w Rzeszowie.
7 grudnia 2002 - VI miejsce uczennicy Agnieszki Woźniak w Finale Wojewódzkim Konkursu Wiedzy Ekologicznej zorganizowanego przez ZOP LOP w Rzeszowie.
3 lutego 2003 - Uzyskanie tytułu laureata „Promotor Ekologii" w ogólnopolskim konkursie „Przyjaźni Środowisku".

Rok szkolny 2004/2005

Uzyskanie przedłużenia tytułu „Promotora Ekologii" w ogólnopolskim Konkursie „Przyjaźni Środowisku" na rok 2005 dla Zespołu Szkół w Głogowie Młp.
Nagroda 400 zł i zakup 11 pozycji książkowych do biblioteki szkolnej w konkursie „365 dni..., które nas zmieniły", zorganizowanym przez Związek Komunalny „Wisłok" w Rzeszowie.
Uzyskanie I miejsca przez Gimnazjum w Głogowie oraz wyróżnienia przez Szkołę Podstawową w konkursie „Między Kulturą a Naturą" zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Polski Związek Łowiecki 5.06.2005. Nagrodami były filmy edukacyjne i zestaw multimedialny do nauki języka angielskiego.

Rok szkolny 2006/2007
27.06.06 - telewizyjna wyprawa w „Poszukiwaniu Ekolandii" na temat bioodpadów zorganizowana przez Związek Komunalny „Wisłok" i TVP 3 Rzeszów do Jasionki, Paszczyny i rezerwatu „Bluszcze" koło Dębicy. W naszej szkole pokazaliśmy doświadczenia przeprowadzane z dżdżownicą kompostową.
3.01.07 - otrzymanie przez Zespół Szkół w Głogowie Młp. dyplomu finalisty drugiej edycji konkursu ogólnopolskiego „Czysty Las" w kategorii „Edukacja leśna".

Rok szkolny 2007/2008
1.06.08 – zajęcie III miejsca w konkursie ogólnopolskim „Szkolne Ogrody Zielone pracownie" i uzyskanie 1000 zł nagrody na wyposażenie ogrodu.
Rok szkolny 2008/2009
6.02.09 – otrzymanie zaproszenia na Galę Laureatów i Wyróżnionych w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku", która odbyła się w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Zespół Szkół w Głogowie Młp. uzyskał nominację w tym konkursie.
3.04.09 – III miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy „Ekologia na co dzień", zorganizowanym przez Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie przez Paulinę Szuberlę.
29.04.2009 – zdobycie I miejsca w VIII Regionalno-Gminnym Konkursie Ekologicznym na najlepsze „haiku" (literacka forma wypowiedzi) na temat elektrośmieci przez Małgorzatę Depę z klasy I b gimnazjum.
Rok szkolny 2009/2010
18.09.2009 – otrzymanie statuetki Rajskiego Jabłuszka przez p. M. Woźniak z rąk naczelnej redaktor „Ekoświata" Barbary Templin. Ekoświat obchodził 16 lecie urodzin, spotkanie i rozmowa z byłymi opiekunami Wrocławskiego ZOO państwem Anną i Antonim Gucwińskimi,
09.2009 - zdobycie III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły " za projekt „Przedsiębiorczość w ochronie środowiska – i Ty możesz być zielony" realizowany we współpracy z Samorządem Uczniowskim i opiekunami p. Joanną Woźny i p. Ewą Łyczko, nagroda 2500 zł – zakup laptopa.
21.05.2010 – zajęcie III miejsca w konkursie wojewódzkim „Przyroda Twój Przyjaciel" przez Magdalenę Woźny z klasy IIId gimnazjum pod kierunkiem p. Marii Woźniak, organizatorem konkursu jest ZOP LOP w Rzeszowie.

Rok szkolny 2010/2011
18.09. 2010 –nagroda II kategorii w Szkolnej Kampanii dla Zrównoważonego Rozwoju 2009-2010 w ramach projektu „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok". 750 zł przeznaczono na zakup 2 mikroskopów, uzyskano również nagrodę - wyjazd grupy ekologicznej na wycieczkę „W poszukiwaniu Ekolandii".
Wrzesień 2010 r. – zakup 2 mikroskopów za Nagrodę Burmistrza w konkursie zbiórki makulatury - 500 zł.
14.12.2010 – Drąg Adam klasa I c gimn. II miejsce w konkursie ogólnopolskim „Wyprawa po gaz ziemny" nagroda - rower, Mikołaj Garlak z kl. II c – za współpracę i pomoc w realizacji filmu uzyskał nagrodę – odtwarzacz DVD, szkoła uzyskała w tym konkursie skaner. Współopiekun to p. M. Kwas.
19.05.11 Dominika Kasiak - III miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym "Przyroda Twój Przyjaciel".
15.06.11 – zdobycie przez Zespół Szkół w Głogowie Młp. tytułu laureata w wojewódzkim konkursie „Młodzi strażnicy Zielonego Podkarpacia" zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP w Rzeszowie, otrzymanie statuetki.

Rok szkolny 2012/2013
24.05. 2013 III miejsce Anna Kopeć kl. III a i Agata Drozd kl. II c. w konkursie przyrodniczym adresowanym do uczniów gimnazjów z Rzeszowa i województwa podkarpackiego.
5.06. 2013 ekologiczno-plastyczny konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie pod hasłem „Jak Ty to widzisz?". Konkurs odbył się z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Energetycznych, zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej jedno z wymienionych pojęć: czas, energia, substancja, recykling, mutacje, różnorodność biologiczna.
Uczniowie naszej szkoły zdobyli w nim: I miejsce Dominika Mazur kl. II a, III miejsce Beata Iwaszek kl. II d ,wyróżnienia: Paulina Kłos kl. II d, Katarzyna Kwoka kl. I a, Weronika Paja kl. I a, Klaudia Paduch kl. III e.
24. 05. 2013 - I miejsce za film „Moja Eko Miejscowość" przesłany na konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie „Eurogalicja" . Film został nakręcony przez uczennice klasy III a: Magdalenę Borycką, Kinge Kamler i Aleksandrę Jeż. Nagrodą w konkursie jest dotacja w wysokości 1500 złotych do wycieczki dla całej klasy III a.
07. 06.2013 - III miejsce dla Beaty Gąsior z kl. III d i wyróżnienie dla Agaty Drozd z kl. II c w konkursie wiedzy ekologicznej zorganizowanym przez Zespół Szkół w Budach Głogowskich pod patronatem burmistrza Głogowa Młp. i Nadleśnictwa w Głogowie Młp.

Rok szkolny 2013/2014
Ogólnopolski konkurs wiedzy „Trzymaj formę" - finalista Jakub Kloc kl. III a.
Konkurs wojewódzki „Życie ptaków w różnych środowiskach naszego regionu" zorganizowany przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP: II miejsce w kategorii plastycznej Michał Tobiasz klasa IIb – opiekun p. Anna Jurek, II miejsce w kategorii fotografia: Klaudia Dworak kl. Vb - opiekun p. B. Markiewicz oraz wyróżnienie w kategorii album Małgorzata Bąk kl. Ic – opiekun p. M. Woźniak.
Gminny konkurs wiedzy ekologicznej w Budach Głogowskich trzy wyróżnienia: Agata Magierska IIIa, Agata Drozd IIIc, Kamil Ciebiera Ia.
Konkurs z przyrody, organizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Radosław Moszczak kl. VIb zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu. Opiekun p. B. Borowiec.
Miłosz Kozłecki i Radosław Moszczak brali udział w konkursie zespołowym „Żbik "i znaleźli się w drugim etapie, opiekun p. B. Borowiec.
Gminny konkurs plastyczny „Zwierzę objęte programem Natura 2000": wyróżnienie Patrycja Wąsik kl. IIa.
Ekologiczno-plastyczny konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie pod hasłem „Jak Ty to widzisz?", zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej jedno z wymienionych pojęć: wiatr, podwodny świat, pustynia, prąd elektryczny. Uczniowie pod opieką p. M. Słobodzian i M. Woźniak zdobyli w nim: I miejsce - Małgorzata Jurek kl. IIa, II miejsce - Patrycja Wąsik kl. IIa, wyróżnienia: Julia Szczupaj kl. IIIc, Aleksandra Guzek kl. IIa.
Rok szkolny 2014/2015
Uczeń Kamil Ciebiera z klasy II a zakwalifikował się do II etapu konkursu biologicznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Gminny konkurs wiedzy ekologicznej w Budach Głogowskich: III miejsce – Tymoteusz Tajchman kl. Ia
Gminny konkurs plastyczny „Moja gmina – miejsce, które dobrze znam i wśród zieleni spędzam czas": I miejsce Aleksandra Guzek kl. II a, II miejsce Patrycja Wąsik kl. IIa.

2015/2016
Wyróżnienie specjalne w konkursie „12 twarzy natury" - M. Bąk kl. IIIc gim.
Finalista z biologii w konkursie kuratorium - Tymoteusz Tajchman kl. II a gim.

Współpracujemy z wieloma instytucjami:
• Nadleśnictwo w Głogowie Młp.
• Ekoskop w Rzeszowie
• Uniwersytet Rzeszowski
• Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP w Rzeszowie
• Urząd Miejski w Głogowie Młp.
• Firma Recyklingowa „Atol"
• Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
• Firma „Reba"

 

facebook biblioteka

Dziennik

for-fb-synergia-logo kopiowanie

 

Programy

eu flag-erasmus vect pos kopiowanie

alardlabio-778x300

 logo szkola z klasa poziome transparent
eduscience


swiss contribution


przechwytywanie

Polecane strony

bip1

 

 um

mgdk

baner zg

 

 

 men

oke

 cke

 kuratorium

 wyszynski

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj189
mod_vvisit_counterWczoraj178
mod_vvisit_counterTen miesiąc6963
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc17214

Aktualnie: gości 16 połączonych
Twoje IP: 44.221.66.130
 , 
Dzisaj jest: 16 Cze, 2024