REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„KARMNIK DLA PTAKÓW"
W ramach charytatywnej akcji „Pomóż Marcelkowi"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

CELE KONKURSU:
1. Kształcenie postaw proekologicznych.
2. Uwrażliwianie dzieci na dokarmianie ptaków zimą.
3. Poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmniki oraz sposobów w jaki się odżywiają.
4. Wzmacnianie więzi uczniów z rodziną poprzez wspólne wykonywanie karmników.
5. Budzenie zainteresowań życiem i znaczeniem ptaków w przyrodzie.
6. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
• 1 grupa- uczniowie klas I-III SP w Głogowie Młp.
• 2 grupa- uczniowie klas IV-VIII SP w Głogowie Młp.
2. Konkurs polega na zbudowaniu karmnika dla ptaków z dowolnych materiałów, które umożliwią jego użytkowanie na zewnątrz.
3. Przy tworzeniu karmnika dozwolona jest pomoc ze strony rodzica lub dziadków.
4. Uczeń biorący udział w konkursie dostaje ocenę celującą z edukacji przyrodniczej, przyrody lub biologii oraz pozytywną uwagę.
5. Organizatorzy zastrzegają, że wykonane przez dzieci karmniki przejdą na własność organu i zostaną sprzedane. Zysk z ich sprzedaży zostanie przekazany rodzicom Marcelka- młodszego brata jednego z uczniów naszej szkoły. Marcelek choruje na mikrocje i aby normalnie żyć potrzebuje kosztownej operacji w USA.

Więcej…

 

Regulamin Gminnego Konkursu Profilaktycznego „Z profilaktyką na Ty – wygraj zdrowie"

Organizatorzy konkursu:
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Głogowie Młp. w ramach programu realizowanego przez Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego pod nazwą „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży na terenie szkół w Gminie Głogów Młp."
Cele konkursu:
• kształtowanie postaw prozdrowotnych,
• promocja zdrowego wolnego od nałogów, stylu życia
• upowszechnianie właściwych wzorców i postaw prozdrowotnych,
• uświadamianie zagrożeń wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych,
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie,
• podnoszenie świadomości na temat skutków uzależnień,
• zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania profilaktyczne,
• rozwój kreatywności, umiejętności plastycznych wśród uczniów.

Więcej…

 

Regulamin Gminnego VIII Międzypokoleniowego Turnieju Szachowego
pod patronatem
Burmistrza Głogowa Młp.
oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp.

1. CELE TURNIEJU:
- popularyzacja gry w szachy wśród dzieci,
- podniesienie poziomu gry,
- rozwój intelektualny dzieci,
- propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym)
- ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

2. Organizator: Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp.
3. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się 24 listopada 2023 r. o godz.14.00 w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp.

Więcej…

 

szkolny konkursi serce w twoich

 Regulamin

 

1. Cele konkursu:
• rozwijanie zdolności językowych uczniów,
• motywowanie uczniów do samodzielnego rozszerzania wiedzy i umiejętności,
• stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych,
• promowanie i nagradzanie osiągnięć uczniów.

2. Termin i miejsce konkursu:
• 31 maja 2023 r., godz. 13.15, sala 03B.

3. Uczestnicy konkursu:
• Uczniowie klas IV SP.

4. Zakres tematyczny:
• Zagadnienia przewidziane do realizacji zgodnie z programem nauczania dla klas IV (w tym zasady pisowni).

5. Zasady przeprowadzenia konkursu:
• Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie nauczycielom uczącym języka angielskiego. Z każdej klasy nauczyciel może zgłosić do finału maksymalnie dwóch uczniów. W przypadku większej ilości chętnych nauczyciel przeprowadza eliminacje klasowe w oparciu o załączony do regulaminu test. Nazwiska uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i awansowali do finału należy przekazać do organizatora konkursu p. Justyny Śliwińskiej lub p. Agnieszki Pado do dnia 26 maja 2023 r.
• Uczestnicy konkursu mają poprawnie zapisać 20 angielskich słów, z których każde jest dwukrotnie literowane przez nauczyciela. Następnie ich zadaniem jest podanie znaczenia zapisanych wyrazów. Czas pracy to 45 minut. Zwycięzcami zostają trzej uczniowie z najwyższą punktacją. Wyniki zostają ogłoszone w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia konkursu.

6. Laureaci:
• Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody i oceny celujące z języka angielskiego.

7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego warunków.

Organizatorzy:
Justyna Śliwińska
Agnieszka Pado

 

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO
„Projekt breloczka 3D do kluczy sal lekcyjnych"

DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

CELE KONKURSU:
• popularyzacja programu Laboratoria przyszłości,
• wymiana doświadczeń między nauczycielami i uczniami,
• generowanie zainteresowania projektowaniem i drukowaniem 3D,
• prezentowanie przykładów wykorzystania druku 3D w otaczającej rzeczywistości,
• kształtowanie umiejętności modelowania obiektów 3D,
• odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

TEMATYKA KONKURSU:
• Główne hasło konkursu brzmi: „Projekt breloczka 3D do kluczy sal lekcyjnych"

ZASADY KONKURSU:
• Kategoria konkursu: konkurs informatyczny.
• Konkurs adresowany jest do uczniów z klas VII-VIII.
• Tematem pracy jest jednokolorowy projekt breloka 3D utworzony w programie Tinkercad. Brelok powinien mieścić się w rozmiarze max 60 x 30 x 8 mm oraz zawierać 3-cyfrową liczbę i literę alfabetu np. 103B, 200A itp.
• Najwyżej ocenione trzy projekty zostaną nagrodzone. Projekt który zajmie 1 miejsce zostanie przekazany do realizacji.
• Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednego projektu wykonanego samodzielnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
• Projekty pod nazwą „Brelok 3D" wysyłamy na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

OCENA PRAC:
• Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej klasy VII-VIII.
• Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
• Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

TERMINY I NAGRODY:
• Prace konkursowe należy przesłać do dnia 26 maja 2023 r.
• Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
• Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 5 czerwca 2023 r.

Jury w składzie:
Beata Grodecka – przewodnicząca, Halina Kotula, Anna Lenart-Kulig, Marek Kwas

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Organizatorzy konkursu: Monika Danko, Marek Rokita

 

plakatZachęcamy uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej promującej zachowania empatyczne zgodnie z przesłaniem Abc empatii...bo wszyscy jesteśmy tacy sami.

Szczegóły w regulaminie.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„EKO- MODA"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i wyobraźni poprzez twórczą interpretację zagadnienia.
2. Propagowanie idei czystego środowiska i odpowiedzialnego, zrównoważonego gospodarowania odpadami połączone z poszerzaniem świadomości ekologicznej.
3. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów.
4. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pasji i twórczych poszukiwań u dzieci.

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
• 1 grupa- uczniowie klas 1-3 SP w Głogowie Mlp.
● 2 grupa- uczniowie klas 4-8 SP w Głogowie Młp. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie grupowe
2. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych lub ich elementów promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów.
3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.
4. Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Warunkiem jest zachowanie ekologicznego charakteru stroju, co oznacza, że w przeważającej części powinien być wykonany z surowców wtórnych.

UWAGA: w prezentowanym stroju powinny pojawić się m.in.: gazety, tektura falista, wytłoczki do jajek, rolki papierowe, folia aluminiowa, puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe, plastikowe butelki.

Więcej…

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH
„ENGLISH IS EASY"

I. Cele konkursu:
- rozbudzanie zainteresowań uczniów nauką języka angielskiego
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych
- rozwijanie uzdolnień uczniów
- promowanie i nagradzanie osiągnięć uczniów.

II. Założenia konkursu:

1.Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie nauczycielom SP uczącym języka angielskiego. Z każdej klasy szóstej nauczyciel może zgłosić do finału maksymalnie dwóch uczniów. W przypadku większej ilości chętnych nauczyciel przeprowadza eliminacje klasowe w oparciu o załączony do regulaminu test. Nazwiska uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i awansowali do finału należy przekazać do organizatora konkursu p. Katarzyny Chochulskiej do dnia
3 kwietnia 2023 r.

Więcej…

 

KONKURS
Piernikowa ozdoba na choinkę

dekorowanie-piernikow-na-swieta

Zachęcamy uczniów klas III i IV do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę bożonarodzeniową. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu piernikowej ozdoby na choinkę. Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie.

Regulamin

Załącznik - zgoda rodziców

 

 

Organizatorzy

 

Z radością informujemy, że 7 grudnia został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Nasze Opowieści ,,Czy to bajka, czy nie bajka...?"- w poszukiwaniu krasnoludków z Marią Konopnicką ku współczesnej literaturze dziecięcej. Był on skierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, którzy mieli okazję zaprezentować swój talent krasomówczy i plastyczny. Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi dzieci na pielęgnowanie ojczystego języka, rozbudzenie zamiłowania do pięknego mówienia, zainteresowanie rodzimą literaturą, wspieranie umiejętności interpretacji lektury oraz upamiętnienie postaci Marii Konopnickiej.
Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne i pieczołowicie wykonane prace młodych uczestników, jak i słuchaliśmy wspaniałych opowieści. Mamy nadzieję, że dzieci nadal będą rozwijać się plastycznie i literacko.

Więcej…

 

Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim organizuje Gminny Konkurs pt. NASZE OPOWIEŚCI ,,Czy to bajka, czy nie bajka...? Konkurs został objęty patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Głogów Małopolski.
Konkurs skierowany do uczniów klas 1 -3 szkół podstawowych z terenu gminy Głogów Małopolski, odbędzie się w dwóch kategoriach: krasomówczej i plastycznej. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na pielęgnowanie języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego mówienia, zainteresowanie dzieci rodzimą literaturą, prezentacja umiejętności dzieci, wspieranie umiejętności interpretacji lektury, upamiętnienie postaci Marii Konopnickiej.
Konkurs krasomówczy odbędzie się 24-25.11.2022r. SP w Głogowie Małopolskim. Prace konkursowe należy składać do 14 listopada 2022r. w sekretariacie SP Głogów Małopolski .
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 listopada 2022r.

Regulamin konkursu

Odpowiedzialne za organizację konkursu są:

Beata Bachórz i Magdalena Chmura
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim organizuje Gminny Konkurs Przyrodniczy AKADEMIA MŁODEGO NAUKOWCA. Konkurs został objęty patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Głogów Małopolski.
Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Głogów Małopolski zaangażowanych w samodzielne eksperymentowanie. Celem konkursu jest prezentacja zainteresowań oraz przedstawienie efektów pracy uczniów w postaci artykułu naukowego, rozwijanie innowacyjnego myślenia oraz inspirowanie i zachęcanie do działalności badawczej i naukowej w przyszłości.
Prace konkursowe będzie można dostarczyć do sekretariatu SP w Głogowie Małopolskim do poniedziałku, 21 listopada 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia 2022 r.

 

Regulamin Gminnego Konkursu Przyrodniczego

Odpowiedzialna za organizację konkursu:
mgr Agnieszka Piersiak
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim organizuje Gminny Konkurs Wiedzy i Konkurs Plastyczny dotyczący Patrona naszej Szkoły - bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konkurs został objęty patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Głogów Małopolski oraz Dziekana Dekanatu Głogowskiego. W załącznikach udostępniamy regulaminy konkursów.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się 27 maja podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły. W tym dniu również zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs wiedzy.

Uwaga: pierwotny termin zgłoszeń (20 maja) ulega przedłużeniu do środy 25 maja. Pozostałe zapisy regulaminów pozostają bez zmian.

Zapraszamy!

 

Regulaminy konkursów >>

W imieniu organizatorów,
ks. Łukasz Nowosielski

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„Uczniowie kontra smog"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i wyobraźni poprzez twórczą interpretację zagadnienia.
2. Zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych.
3. Inspirowanie i zachęcanie do identyfikacji źródeł zanieczyszczenia powietrza.
4. Tworzenie trwałych nawyków ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.
5. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

Więcej…

 

Nasza szkoła od jesieni bieżącego roku bierze udział w ogólnopolskim projekcie "Wygrajmy ze smogiem" prowadzonym przez Europejski Instytut na rzecz Demokracji we współpracy z we współpracy z NASK ESA (Naukową i Akademicką Siecią Komputerową -Edukacyjną Siecią Antysmogową). Projekt ma na celu zwiększenie świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.

Więcej…

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
BOŻONARODZENIOWEGO
POD HASŁEM „OZDOBA CHOINKOWA"

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp.

1. Cele konkursu:

  • kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
  • wyzwalanie inwencji twórczych dzieci,
  • podtrzymywanie i propagowanie tradycji bożonarodzeniowych.

2. Forma prac: praca przestrzenna, wielkość dowolna, technika – wykorzystanie naturalnych materiałów przyrodniczych oraz różnego rodzaju materiałów papierniczych.

Więcej…

 

Regulamin Gminnego VI Międzypokoleniowego Turnieju Szachowego
pod patronatem
Burmistrza Głogowa Młp.
oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp.

chess-pieces-14988131010wt

Turniej odbędzie się 10 grudnia 2021 r. o godz.14.00
w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp.

Regulamin >>

Oświadczenie >>

 

Regulamin szkolnego konkursu

„NASZ PATRON – KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI”

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klasy VII i VIII.

Cele konkursu

1. Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim.
2. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie pisowni w języku niemieckim na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.
3. Sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych obowiązujących w języku niemieckim.
4. Sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu w języku niemieckim.
5. Wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów.
6. Zwiększenie motywacji do nauki języków obcych.

Regulamin konkursu

1. Zakres konkursu obejmuje znajomość reguł ortograficznych istniejących w języku niemieckim na poziomie A1.
2. Konkurs odbędzie się w dniu:
- 03.03. 2020 godz. 14.00 – klasy VII
- 19.05.2020 godz. 14.00 – klasy VIII
3. Czas trwania konkursu 45 minut.
4. Konkurs będzie miał formę testu składającego się z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, zadań na dobieranie oraz krótkiego dyktanda.
5. Oceny prac dokona komisja składająca się z nauczycieli języka niemieckiego.
6. Wyniki konkursu zostaną podane w ciągu dwóch tygodni od jego przeprowadzenia.
7. Uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów otrzymają odpowiednio ocenę celującą (pierwsze miejsce), plus bardzo dobrą (drugie miejsce) oraz bardzo dobrą (trzecie miejsce) z języka niemieckiego, która będzie równoznaczna z oceną ze sprawdzianu. Ponadto zdobywcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe i pomoce do nauki języka niemieckiego.

Joanna Łach – nauczyciel j. niemieckiego
Adrianna Kruk - nauczyciel j. niemieckiego

 

ptaki

Chcąc rozpowszechnić wśród dzieci i młodzieży wiedzę dotyczącą dokarmiania ptaków, zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez opiekunów Szkolnego Koła Ekologicznego pt. „Dokarmiamy ptaki”.

 

Więcej…

 

szchy

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOGOWIE MŁP.
zaprasza na
V Międzypokoleniowy Gminny Turniej Szachowy

 

Turniej odbędzie się 18 grudnia 2019 r. o godz.14.00
w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp.
• Warunki uczestnictwa: uczestnikami turnieju mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Głogów Małopolski.
• Zawody zostaną rozegrane indywidualnie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund w tempie 10 minut na zawodnika.
• Przeprowadzone zostaną w dwóch kategoriach wiekowych:
I – uczniowie klas I - IV
II – uczniowie klas V - VIII
• Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są dyplomy
i nagrody rzeczowe.
• Sędzia Główny turnieju: mgr Tadeusz Zygo
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp. (osobiście, telefonicznie: 17 789 7300 lub pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
w terminie do 12 grudnia 2019 r.

 

Oświadczenie ikona-word2010

 

I. Cele konkursu:
1. Promowanie pozytywnej postawy człowieka wobec zwierząt.
2. Inspirowanie uczniów do działań twórczych.
3. Rozwijanie umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej.
II. Warunki i zasady uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 - 6.
2. Uczestnik konkursu ma za zadanie przygotować prezentację multimedialną (nieprzekraczającą 10 slajdów), której bohaterem będzie posiadane przez niego zwierzątko domowe. W prezentacji powinny znaleźć się tylko zdjęcia zwierzątka, bez fotografii osób.

Więcej…

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
organizowanego w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

1. Temat pracy:
Napisz list do przyjaciela, w którym opowiesz mu o książce, którą polecasz
do czytania na długie jesienne wieczory.

2. Cele konkursu:
• aktywne włączanie się w „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych",
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
• rozwijanie uzdolnień twórczych uczniów,
• doskonalenie umiejętności pisania listu.

Więcej…

 

facebook biblioteka

Dziennik

for-fb-synergia-logo kopiowanie

 

Programy

eu flag-erasmus vect pos kopiowanie

alardlabio-778x300

 logo szkola z klasa poziome transparent
eduscience


swiss contribution


przechwytywanie

Polecane strony

bip1

 

 um

mgdk

baner zg

 

 

 men

oke

 cke

 kuratorium

 wyszynski

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj31
mod_vvisit_counterWczoraj351
mod_vvisit_counterTen miesiąc6893
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc14213

Aktualnie: gości 10, 
botów 1 połączonych
Twoje IP: 3.236.145.153
 , 
Dzisaj jest: 29 Lut, 2024